Poděkování

Děkujeme nadaci Dřevo pro život a všem kteří se aktivně zapojili do kampaně Darujte stromečky pod stromeček 🌲🌲🌲🌲a pomohli nám tím znovu obnovit výsadbu dubů, líp, javorů, jedlí a douglasek v okolí lesů Dobříše a Opočna – Lesy Colloredo-Mansfeld s.r.o.

Poděkování