BAŽANTNICE MOCHOV

Bažantnictví a chov bažantů na opočenském majetku Colloredo – Mansfeldů bohatou historii.

Již v roce 1651 byl zvláštní zřízenec, který měl na starosty bažanty. Měl je pilně opatrovat, zvláště na jaře a pak v létě, kdy slepice pilně snášejí a sedí na vejcích, měl držet potřebné kohouty u slepic a ničit škodnou. Aby nebyla při senoseči vejce zničena, měla být hnízda vyznačena a obsečena. Jestliže se slepice na hnízdo nevrátila, měl bažantník vejce včas posbírat a nechat je vysedět domácími slepicemi. Na začátku 18. století bylo nejvíce bažantů v Mochovském revíru, kde se bažantnice udržela až do nejnovější doby, dále pak v Mokerském a Mezříčském revíru.

pheasant-765448_640

V r. 1727 byl stav 439 kohoutů a 1507 slepic, celkem 1946 kusů. Pode Instrukce bez výslovného povolení majitele nesmí být prodána žádná bažantí slepice. Pro chov bažanta zůstala stará mochovská bažantnice, která tvoří komoru nízké zvěře. Každoročně vydávala podle úrodnosti toho roku při dvoudenním honebním programu 1.000 – 2.000 kusů nízké zvěře, převážně bažantů. Péče o bažanty, navazující na osvědčené způsoby chovu bažantí zvěře zůstala obdobná až do současné doby.

Určitým zlomem bylo období let 1968 – 1970, kdy do té doby převažoval divoký chov bažanta, s přírůstkem z přírody a k tomu ročně se sbírala vejce z ohrožených míst a líhlo v umělých líhních pro chov dalších 1.000 bažantů. V té době roční výřady představovaly 5.000 ks drobné zvěře, z toho 4.300 ks bažantů a 700 zajíců. Od té doby se stav divoké populace bažantů natolik změnil, že v současnosti prakticky neexistuje přírůstek z přírody a divoký chov bažanta.

Uznaná bažantnice Mochov o výměře 742 ha je bažantnicí remízkového typu, kde jádrem je lužní les Mochov, s 87 ha lesa.
Odchov bažantů se uskutečňuje formou polodivokého chovu, což je svým způsobem napodobení přírodního chovu. Líhlo se v umělých líhních ( Bios, Victoria ) a dnes převážná část bažantích kuřat se nakupuje buď 1 denních nebo častěji několika týdenních. Odchovaní bažanti se vypouštějí v 7 -8 týdnech z voliér do volné přírody, aby postupně získaly orientaci okolního prostředí, ostražitost proti škodné a svým způsobem i návyky a létavost divoké populace bažanta.

Převážnou část loveckých skupin tvoří zahraniční klientela.

Město opočno
Město Opočno
NPÚ
Zámek Opočno
logo-hubertus
Hubertus GMBH
DC-nositel znacky-ok
Dřevo pro život