LESNÍ SPRÁVA OPOČNO

Lesní správa Opočno s ohledem na velmi různorodé přírodní podmínky je rozdělena na 2 lesní hospodářské celky, a to LHC Opočno a LHC Deštné v Orlických horách. Na území lesní správy jsou zastoupeny 3 přírodní lesní oblasti, PLO 17 – Polabí a PLO 26 – Předhoří Orlických hor jsou součástí LHC Colloredo Opočno a PLO 25 – Orlické hory, která je součástí LHC Colloredo Deštné. Celkově se jedná o rozlehlé území od nížin – údolí Orlice, Dědiny s nadmořskou výškou 245 m, přes pahorkatiny až na hřeben Orlických hor – Šerlich 1 080 m n. m., s velmi pestrými přírodními a růstovými poměry. Průměrné roční teploty se pohybují od 8-9 oC v Polabí až po 5 oC v Orlických horách. Tomuto odpovídá í různý roční úhrn srážek 600-1200 mm.

Hospodaření je přizpůsobeno pestrým přírodním podmínkám – v nižších oblastech je snaha o dokončení přeměn na smíšené porosty s borovým, dubovým a bukovým hospodářstvím. Současné zastoupení dřevin na LHC Colloredo Opočno zřetelně odráží úsilí lesních hospodářů vytvořit optimální druhovou skladbu, respektující přírodní podmínky, využívající produkční možnosti pro zachování ekologické stability i ekonomické prosperity lesního majetku. Vyšší polohy Orlických hor jsou typické svým smrkovým hospodářstvím, které je cílem v této oblasti udržet.

LHC OPOČNO

LÚ 11 Ledce

Lesník: Jiří Horák
Mob.: 777 003 070

LÚ 12 Křivina

Lesník: Jiří Horák
Mob.: 777 003 070

LÚ 13 Obora Opočno

Lesník: Ing. Vladimír Jirka
Mob.: 777 003 075

LÚ 14 Mochov

Lesník: Ing. Martin Baše
Mob.: 777 003 083

LÚ 15 Skalka

Lesník: Ing. Richard Poláček
Mob.: 777 003 079

LÚ 21 Olešnice

Lesník: Jan Vacek, Dis.
Mob.: 777 003 077

LÚ 22 Deštné

Lesník: Jan Vacek+Radek Líbal
Mob.: 777 003 077; 777003 084

LÚ 24 Trčkov

Lesník: Radek Líbal
Mob.: 777 003 084

Město opočno
Město Opočno
NPÚ
Zámek Opočno
logo-hubertus
Hubertus GMBH
DC-nositel znacky-ok
Dřevo pro život