OBORA OPOČNO

Územní zařazení: Opočno pod Orlickými horami

Výměra: 242 Aha

Rok založení obory: 1589

Vlastník obory: Leonhard Colloredo- Mansfeld

Významné osobnosti chovu v oboře: Dr. Josef Colloredo-Mansfeld, ing. Václav Jirkovský

Druhy chované zvěře: daněk evropský 80, muflon 200, sika Dybowski 50, srnec obecný 4

Historie obory
Obora v Opočně byla provozována již v 16. století, ale přesné datum jejího vzniku není spolehlivě doloženo. Pravděpodobně to bylo v roce 1589, kdy se našly první záznamy o oborním chovu v urbáři opočenského a frymburského panství. V letech 1617 – 1630 byla obora rozšířena na výměru zhruba 1 120 ha. Od svého založení sloužila obora převážně k chovu dančí zvěře, později se tu chovala zvěř srnčí, zvěř jelení i zvěř černá, ale nakonec byl prioritním zájmem chov daňčí zvěře, který byl v roce 1881 doplněn o zvěř mufloní. Podle výkazu o stavu zvěře k 31.7. 1882 bylo v oboře 77 kusů zvěře dančí a 32 kusů zvěře mufloní. Ta byla později považována za potravního konkurenta daňčí zvěře, a tak byla intenzivně lovena a v oboře po I. světové válce přežívala už jen zbytková populace cca 30 kusů. Kvalita mufloní zvěře byla velmi dobrá, což dokládá ulovený muflon lesmistrem Hugo Koniasem, ohodnocený na Berlínské výstavě v roce 1937 na 226,70 b. CIC. V té době to byla druhá nejsilnější trofej muflona výstavy a zároveň na celém světě.


V roce 1957 byl přehodnocen chovatelský záměr a chov zvěře v oboře byl rozšířen opět o mufloní zvěř a v roce 1974 i o chov jelena siky Dybowského
Již od nepaměti byl v opočenské oboře úkol hospodářů najít a stanovit optimální kmenové stavy chovaných druhů zvěře vzhledem ke způsobům pěstování lesa tak, aby na jedné straně docházelo ke zvyšování úživnosti honitby a zkvalitňování chovu zvěře, jejich trofejové hodnoty a na druhé straně minimalizovat škody způsobené zvěří. Tento úkol je cílevědomě realizován dlouhodobou přeměnou druhové skladby ve prospěch listnáčů, převážně dubu zimního a zvýšením pestrosti i kvality předkládaného krmiva.
Současným problémem obory je velká návštěvnost turistů, z nichž někteří se pohybují neukázněně po celé oboře i mimo vyznačené cesty. Každoročně tak dochází k úhynům mufloní a dančí zvěře a hlavní příčinou úhynu byl jednoznačně stanoven stres.
Majitel proto vyžaduje dodržení návštěvních hodin obory a pohyb návštěvníků pouze po hlavní okružní cestě dlouhé 6 km.
Chovatelské priority obory: Obora je zaměřena na udržení kvalitního chovu mufloní i dančí zvěře a zvěří jelena siky Dybowského. Hodnoty ohodnocených trofejí tento záměr podporují (muflon – 236,00 b. CIC, daněk evropský – 198,70 b. CIC, sika Dybowski – 430,80 b. CIC).

Město opočno
Město Opočno
NPÚ
Zámek Opočno
logo-hubertus
Hubertus GMBH
DC-nositel znacky-ok
Dřevo pro život