LESNÍ SPRÁVA DOBŘÍŠ

Nadmořská výška se pohybuje od 310 m n.m. po 608 m n.m., na celé ploše polesí jsou zastoupeny 3 lesní vegetační stupně – 2. LVS bukodubový, 3. LVS dubobukový a 4. LVS Bukový. Průměrný roční úhrn srážek se pohybuje kolem 450 mm a průměrná teplota je 7,5oC

Nadmořská výška se pohybuje od 310 m n.m. po 608 m n.m., na celé ploše polesí jsou zastoupeny 3 lesní vegetační stupně – 2. LVS bukodubový, 3. LVS dubobukový a 4. LVS Bukový. Průměrný roční úhrn srážek se pohybuje kolem 450 mm a průměrná teplota je 7,5oC

Hospodaření je charakterizováno snahou o zvýšení stability převažujícího smrkového hospodářství, která byla poškozena velkými větrnými kalamitami (Kyril 2007, Ema 2008, Ivan 2008 a další). Dalším významným faktorem je velké poškození lesních porostů zvěří.

Cílem hospodaření je zvýšení ekologické stability postupnou přeměnou smrkových porostů na porosty s pestrou druhovou skladbou a vyšší stabilitou. Je kladen zvýšený důraz na včasnou a kvalitní výchovu porostů do 40 let věku. Na lokalitách s extrémně nepříznivými podmínkami je nehospodárné pracovat a cílem je zde zejména zabezpečit půdoochrannou a vodoochrannou funkci.

LHC DOBŘÍŠ

LÚ 41 Aglaia

Lesník: Petr Kameník
Mob.: 774 037 091

LÚ 42 Chouzavá

Lesník: Daniel Dvořák
Mob.: 774 037 092

LÚ 43 Rochota

Lesník: Vladimír Cihlář
Mob.:774 037 093

LÚ Králova stolice

Lesník: Jan Poláček
Mob.: 774 037 096

Město opočno
Město Opočno
NPÚ
Zámek Opočno
logo-hubertus
Hubertus GMBH
DC-nositel znacky-ok
Dřevo pro život