MYSLIVOST U SPOLEČNOSTI
LESY COLLOREDO-MANSFELD s.r.o.

IMG_6495
AIMG_6733

Společnost provozuje myslivost v 11 vlastních honitbách a 1 pronajaté.

Honitby v Opočnu:

  • Honitba Olešnice v Orl.hor o výměře 1.822 ha, s normovanou jelení, srnčí, černou zvěří
  • Honitba Trčkov Orl.hory o výměře 757 ha, s normovanou jelení a srnčí zvěří
  • Honitba Křivina o výměře 510 ha s normovanou daňčí, srnčí a černou zvěří
  • Honitba Ledce o výměře 612 ha s normovanou srnčí a drobnou zvěří, chov KCH
  • Obora Opočno o výměře 242 ha s normovanou mufloní, daňčí
  • Bažantnice Mochov o výměře 742 ha s normovanou srnčí zvěří, chov bažanta, KCH

Honitby na Dobříšsku:

  • Králova Stolice o výměře 1157 ha s normovanou zvěří jelení, daňčí, srnčí, jelenec běloocasým a černou zvěří
  •  Voznice o výměře 1179 ha, s norovanou zvěří daňčí, jelení, srnčí, jelencem běloocasým a černou zvěří
  • Knížecí studánky o výměře 692 ha, s normovanou zvěří jelení, daňčí, srnčí a jelencem běloocasým
  • Rochota o výměře 738 ha s normovanou zvěří jelení, daňčí, srnčí a jelencem běloocasým
V současné době je pronajímána ještě honitba Obora Aglaia.

Provoz myslivosti zajišťuje a řídí lesní personál Správy lesů. Současný vlastník většiny honebních pozemků Leonhard Josef Colloredo – Mansfeld sám aktivně provozuje myslivost a prostřednictvím jeho myslivecké kanceláře uplatňuje i požadavky loveckých skupin a jednotlivců na odlov v honitbách. Jeho myslivecké záměry jsou vždy v souladu s lesnickým hospodařením, vyjádřené snahou zachovat kvalitní lesní porosty pro jeho potomky.

Vlastní honitby, odečteme – li k nim přičleněné cizí pozemky u honiteb Trčkov, Olešnice, Křivina, BŽ Mochov činí 84 % celkové výměry majetku LCM, na majetku Dobříš téměř 100 % výměry.
 
Podívejte se na náš ceník poplatkových lovů. 
Město opočno
Město Opočno
NPÚ
Zámek Opočno
logo-hubertus
Hubertus GMBH
DC-nositel znacky-ok
Dřevo pro život